“ นายวิรัญ ใจยินดี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 46,263 86,638 91,141 109,890 109,890 114,749 118,054 121,611
%การถือ 2.24% 3.81% 4.00% 4.39% 4.39% 4.58% 4.71% 4.86%
มูลค่า (พัน) 20,818 38,987 41,014 49,450 49,450 51,637 53,124 54,725

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,709 14,387 15,826 15,826
%การถือ 1.31% 1.49% 1.49% 1.49%
มูลค่า (พัน) 11,946 13,524 14,876 14,876
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3