“ นายวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,717 2,717
%การถือ 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 16,168 16,168

RCL ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 07-04-2558 05-04-2559 31-03-2560 29-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,270 4,270 4,270 4,270 5,573
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.67%
มูลค่า (พัน) 18,105 18,105 18,105 18,105 23,629
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3