“ นายวิโรจน์ เจริญตรา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,696 27,696 27,696 56,545 56,545 56,545 56,545
%การถือ 8.97% 8.97% 8.97% 18.32% 18.32% 18.32% 18.32%
มูลค่า (พัน) 246,498 246,498 246,498 503,254 503,254 503,254 503,254
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3