“ นายศรีศักร เดชกิจวิกรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EASON ราคาล่าสุด 1.60

วันที่ 12-05-2560 24-04-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,500 7,370 7,370
%การถือ 1.61% 1.30% 1.30%
มูลค่า (พัน) 8,250 8,107 8,107

MTC ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 09-03-2558 07-03-2559 03-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 18,845 65,697 67,104
%การถือ 0.89% 3.10% 3.17%
มูลค่า (พัน) 1,323,868 4,615,193 4,714,070

SOLAR ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 07-04-2560 30-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 58,300 58,300 58,300
%การถือ 10.71% 10.71% 10.71%
มูลค่า (พัน) 93,280 93,280 93,280
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3