“ นายศิริชัย จรุงสถิตพงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MATI ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,110 5,191 5,191 5,191 5,190 5,190
%การถือ 2.76% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80%
มูลค่า (พัน) 19,520 19,831 19,831 19,831 19,826 19,826

TMB ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 24-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 230,000
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 246,100
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3