“ นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAT-3K ราคาล่าสุด 1.03

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558 18-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 347 347 347 347
%การถือ 1.74% 1.74% 1.74% 1.74%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

CPT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,600
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 6,798
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3