“ นายศึกษิต เพชรอำไพ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FN ราคาล่าสุด 1.24

วันที่ 17-03-2560 12-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,400 16,400 16,400
%การถือ 1.64% 1.64% 1.64%
มูลค่า (พัน) 20,336 20,336 20,336

ITEL ราคาล่าสุด 1.24

วันที่ 16-03-2560 11-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,717 23,433 23,433
%การถือ 2.34% 2.34% 2.34%
มูลค่า (พัน) 35,618 71,236 71,236

MTC ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 09-03-2558 07-03-2559 03-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 28,440 25,801 27,300
%การถือ 1.34% 1.22% 1.29%
มูลค่า (พัน) 1,997,910 1,812,548 1,917,825

PSTC ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 04-04-2560 02-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 159,909 159,909 85,507
%การถือ 3.61% 2.48% 1.24%
มูลค่า (พัน) 270,245 270,245 144,506

SGF ราคาล่าสุด 1.69

วันที่ 04-04-2560 30-03-2561 12-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000 100,000 100,000
%การถือ 0.76% 0.76% 0.76%
มูลค่า (พัน) 85,000 85,000 85,000

SOLAR ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 07-04-2560 30-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 52,454 65,216 65,216
%การถือ 9.64% 11.99% 11.99%
มูลค่า (พัน) 83,927 104,345 104,345
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3