“ นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMARIN ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 19,200

MANRIN ราคาล่าสุด 3.20

วันที่ 18-03-2559 20-03-2560 09-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 220 231 280 310
%การถือ 0.82% 0.86% 1.04% 1.15%
มูลค่า (พัน) 6,160 6,479 7,840 8,680

MATI ราคาล่าสุด 28.00

วันที่ 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,257 1,520
%การถือ 0.68% 0.82%
มูลค่า (พัน) 4,801 5,806

MCOT ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 16-03-2560 14-03-2561 29-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,910 3,965 3,970
%การถือ 0.57% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 26,979 27,359 27,393

RCL ราคาล่าสุด 6.90

วันที่ 29-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,400 4,500
%การถือ 0.53% 0.54%
มูลค่า (พัน) 10,384 10,620

SINGER ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 21-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,101
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 15,970

TKS ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 21-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 11,400
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3