“ นายสมจิตต์ เศรษฐิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TASCO ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 11-03-2557 11-03-2558 04-03-2559 24-08-2559 03-03-2560 02-03-2561 04-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,530 3,200 28,000 28,600 28,600 30,000 30,000 31,000
%การถือ 1.66% 2.09% 1.81% 1.84% 1.84% 1.92% 1.90% 1.97%
มูลค่า (พัน) 46,046 58,240 509,600 520,520 520,520 546,000 546,000 564,200

TIPCO ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 25-03-2557 20-03-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 20-04-2561 10-04-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600
%การถือ 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
มูลค่า (พัน) 105,559 105,559 105,559 105,559 105,559 105,559 105,559 105,559
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3