“ นายสมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 12-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,063
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 18,361

PRIN ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 41,208
%การถือ 3.38%
มูลค่า (พัน) 108,789
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3