“ นายสมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 02-09-2557 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,250 6,260
%การถือ 0.61% 1.10%
มูลค่า (พัน) 27,625 53,209
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3