“ นายสมชาย ปัดภัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 1.76

วันที่ 08-03-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,880 28,470
%การถือ 1.67% 2.96%
มูลค่า (พัน) 94,486 169,395

BJCHI ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,480
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 25,485

ECL ราคาล่าสุด 1.76

วันที่ 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,700
%การถือ 2.05%
มูลค่า (พัน) 34,050

FNS ราคาล่าสุด 1.50

วันที่ 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,550
%การถือ 1.84%
มูลค่า (พัน) 20,020

GEL ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 21-03-2561 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 112,427 104,100
%การถือ 2.08% 1.93%
มูลค่า (พัน) 37,101 34,353

GJS ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 01-08-2560 12-03-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 164,000 224,000 270,743
%การถือ 1.55% 1.61% 1.94%
มูลค่า (พัน) 39,360 53,760 64,978

HFT ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 19-03-2558 07-05-2558 04-05-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,510 4,510 15,850 16,294 16,612
%การถือ 0.68% 0.68% 2.41% 2.47% 2.52%
มูลค่า (พัน) 30,217 30,217 106,195 109,170 111,300

HTECH ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,540
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 8,890

JUTHA ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 28-03-2557 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,080 1,060
%การถือ 0.78% 0.77%
มูลค่า (พัน) 1,188 1,166

KBS ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,101
%การถือ 1.02%
มูลค่า (พัน) 18,548

MATCH ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 17-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,527
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 7,787

MCS ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 17-03-2557 12-03-2558 27-08-2558 18-04-2559 29-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,840 10,100 10,300 10,020 8,520
%การถือ 0.77% 2.02% 2.06% 2.00% 1.70%
มูลค่า (พัน) 51,072 134,330 136,990 133,266 113,316

NBC ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 03-03-2558 01-03-2559 11-05-2559 27-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,430 6,561 6,497 3,691
%การถือ 1.20% 1.23% 1.21% 0.69%
มูลค่า (พัน) 4,501 4,593 4,548 2,584

PDJ ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 16-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,840 15,594 21,912
%การถือ 2.89% 3.81% 4.86%
มูลค่า (พัน) 22,851 30,097 42,290

PREB ราคาล่าสุด 1.93

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,723
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 15,337

PTL ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 06-08-2558 11-04-2559 30-06-2559 08-08-2560 22-06-2561 08-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,206 14,250 17,372 11,940 6,980 4,550
%การถือ 0.90% 1.78% 1.93% 1.33% 0.78% 0.51%
มูลค่า (พัน) 166,466 329,175 401,287 275,815 161,239 105,106

SYNEX ราคาล่าสุด 23.10

วันที่ 25-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,150
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 147,600

TAPAC ราคาล่าสุด 24.00

วันที่ 10-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,230
%การถือ 1.47%
มูลค่า (พัน) 8,965

TKS ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,213
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 19,696

TRT ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2560 08-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,100 4,909 5,949
%การถือ 1.33% 1.59% 1.93%
มูลค่า (พัน) 7,667 9,181 11,125

UEC ราคาล่าสุด 1.87

วันที่ 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,170
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 4,121

UOBKH ราคาล่าสุด 1.30

วันที่ 13-03-2558 07-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,830 2,830
%การถือ 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 17,546 17,546
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3