“ นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASIMAR ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,400
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 3,108

BGT ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 11-05-2560 08-05-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 9,960 10,400
%การถือ 0.55% 2.74% 2.86%
มูลค่า (พัน) 1,900 9,462 9,880

GCAP ราคาล่าสุด 0.95

วันที่ 02-03-2559 25-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,700 3,000
%การถือ 1.35% 1.50%
มูลค่า (พัน) 6,588 7,320

NDR ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 13-10-2559 12-04-2560 13-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,670 5,000 5,060 5,200
%การถือ 1.71% 2.33% 1.87% 1.65%
มูลค่า (พัน) 6,936 9,450 9,563 9,828

PHOL ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,430
%การถือ 1.20%
มูลค่า (พัน) 6,415

SELIC ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 20-04-2560 19-04-2561 05-11-2561 19-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,333 5,720 4,520 4,900
%การถือ 1.19% 2.04% 1.61% 1.75%
มูลค่า (พัน) 8,067 13,843 10,938 11,858

VIH ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 02-09-2557 20-03-2558 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 10,670 10,000
%การถือ 1.87% 1.87% 1.75%
มูลค่า (พัน) 85,000 90,695 85,000

WINNER ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,700
%การถือ 1.43%
มูลค่า (พัน) 16,416
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3