“ นายสมบัติ ธีรรัตน์บงกช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BSBM ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 22-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 8,531
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 9,385

FSS ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,130
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 11,490

TNITY ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 26-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,509
%การถือ 0.86%
มูลค่า (พัน) 9,358
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3