“ นายสมพงษ์ กิตติพิพัฒน์ภูติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SUTHA ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 28-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,097
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 8,388

TOG ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 21-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,765
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 12,220
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3