“ นายสรชัย เดชกิจวิกรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTC ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 65,000
%การถือ 3.07%
มูลค่า (พัน) 4,566,250
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3