“ นายสว่าง ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 12,000 12,000 12,000 12,000
%การถือ 4.64% 2.53% 2.53% 2.53% 2.53% 2.53% 2.53% 2.53% 2.53% 2.53%
มูลค่า (พัน) 95,006 51,806 51,806 51,806 51,806 51,806 51,840 51,840 51,840 51,840
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3