“ นายสัจจา กาญจนวริทธิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BR ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 08-06-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,200 12,200 12,200
%การถือ 1.34% 1.34% 1.34%
มูลค่า (พัน) 26,596 26,596 26,596
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3