“ นายสันติ โกวิทจินดาชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASP ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 41,006 41,006 46,363
%การถือ 1.95% 1.95% 2.20%
มูลค่า (พัน) 102,515 102,515 115,908

CEN ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 22-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,050
%การถือ 1.35%
มูลค่า (พัน) 16,985

CHOW ราคาล่าสุด 1.69

วันที่ 31-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,960 15,065 9,547
%การถือ 1.25% 1.88% 1.19%
มูลค่า (พัน) 43,426 65,685 41,623

IHL ราคาล่าสุด 4.36

วันที่ 07-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,167 3,167
%การถือ 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 13,111 13,111

JCK ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,187
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 11,715

JMART ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 26-10-2559 30-05-2560 13-03-2561 13-03-2562 28-08-2562 26-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 11,477 10,853 3,839 3,839 3,839
%การถือ 0.76% 1.56% 1.48% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 158,000 453,345 428,690 151,637 151,637 151,637

KTC ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 06-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,136
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 161,802

LIT ราคาล่าสุด 75.75

วันที่ 03-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,014
%การถือ 2.51%
มูลค่า (พัน) 22,162

MALEE ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 723
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 5,423

NWR ราคาล่าสุด 7.50

วันที่ 15-03-2561 14-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 77,332 27,332
%การถือ 2.99% 1.06%
มูลค่า (พัน) 57,999 20,499

PLE ราคาล่าสุด 0.75

วันที่ 25-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 22,000
%การถือ 2.03%
มูลค่า (พัน) 16,940

PRIN ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 21-07-2558 15-03-2559 26-08-2559 14-03-2560 12-03-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
%การถือ 3.28% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28%
มูลค่า (พัน) 105,600 105,600 105,600 105,600 105,600 105,600 105,600 105,600

RS ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 11-03-2558 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 24,650 11,474
%การถือ 2.41% 1.14%
มูลค่า (พัน) 622,413 289,729

SINGER ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 09-03-2560 12-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,388 10,243 2,243
%การถือ 0.51% 3.79% 0.83%
มูลค่า (พัน) 55,504 409,720 89,720

SVI ราคาล่าสุด 40.00

วันที่ 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,158
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 64,737

SYNEX ราคาล่าสุด 4.92

วันที่ 26-08-2559 21-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,814 6,171
%การถือ 1.27% 0.80%
มูลค่า (พัน) 235,541 148,104

TNITY ราคาล่าสุด 24.00

วันที่ 26-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,890
%การถือ 3.36%
มูลค่า (พัน) 32,101

TVT ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000
%การถือ 1.00%
มูลค่า (พัน) 5,920

UWC ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 13-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 89,250
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 4,463
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3