“ นายสาธิต ทองโชคชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 19-03-2561 03-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,090 1,100
%การถือ 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 6,486 6,545

PHOL ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 28-08-2557 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 876 876
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 1,586 1,586
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3