“ นายสาธิต วิทยากร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AH ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 01-09-2558 23-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,650 1,650
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 42,488 42,488

ANAN ราคาล่าสุด 25.75

วันที่ 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 18,129
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 28,826

BCH ราคาล่าสุด 1.59

วันที่ 29-08-2557 19-03-2558 28-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 17,600
%การถือ 0.80% 0.80% 0.71%
มูลค่า (พัน) 390,000 390,000 343,200

GFPT ราคาล่าสุด 19.50

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,823
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 94,842

INET ราคาล่าสุด 13.90

วันที่ 22-06-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,900
%การถือ 5.56%
มูลค่า (พัน) 126,489

LPN ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 24-02-2560 28-02-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,311 14,777 14,777
%การถือ 1.11% 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 81,227 73,590 73,590

MONO ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 30,337
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 83,729

NTV ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 24-03-2558 31-03-2559 27-03-2560 26-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,800 1,848 1,821 1,641
%การถือ 1.13% 1.16% 1.14% 1.03%
มูลค่า (พัน) 68,850 70,686 69,649 62,780

PLANB ราคาล่าสุด 38.25

วันที่ 06-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 25,310
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 215,138

PM ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 03-03-2559 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 4,000
%การถือ 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 39,800 39,800

PRINC ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 18-03-2557 19-03-2558 04-04-2559 23-08-2559 14-03-2560 23-03-2561 12-03-2562 15-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 669,008 650,842 650,842 650,842 972,199 972,199 806,729 806,729
%การถือ 71.64% 68.67% 67.94% 67.34% 30.01% 30.01% 24.90% 24.90%
มูลค่า (พัน) 3,130,957 3,045,941 3,045,941 3,045,941 4,549,892 4,549,892 3,775,491 3,775,491

RS ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,900
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 137,310

SAT ราคาล่าสุด 19.90

วันที่ 25-08-2557 06-03-2558 04-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,800 2,800 3,000
%การถือ 0.66% 0.66% 0.71%
มูลค่า (พัน) 64,400 64,400 69,000

SEAFCO ราคาล่าสุด 23.00

วันที่ 04-05-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,600 6,170
%การถือ 1.83% 2.02%
มูลค่า (พัน) 25,088 27,642

SORKON ราคาล่าสุด 4.48

วันที่ 07-05-2557 13-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 500 600 600 600 801 801 801
%การถือ 2.06% 2.47% 2.47% 2.47% 2.48% 2.48% 2.48%
มูลค่า (พัน) 2,440 2,928 2,928 2,928 3,909 3,909 3,909

SPA ราคาล่าสุด 4.88

วันที่ 04-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,295
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 22,570

TASCO ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 850
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 15,470

TNR ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,429
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 30,001

TPCH ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 18-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,612
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 54,425

TWFP ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 725
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3