“ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TASCO ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 11-03-2557 11-03-2558 04-03-2559 24-08-2559 03-03-2560 02-03-2561 04-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,100 1,220 15,000 15,000 15,400 16,100 17,050 17,000
%การถือ 0.72% 0.80% 0.97% 0.97% 0.99% 1.03% 1.08% 1.08%
มูลค่า (พัน) 20,020 22,204 273,000 273,000 280,280 293,020 310,310 309,400

TIPCO ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 25-03-2557 20-03-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 20-04-2561 10-04-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 57,556 57,556 58,500 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
%การถือ 11.93% 11.93% 12.12% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40%
มูลค่า (พัน) 523,756 523,756 532,350 500,500 500,500 500,500 500,500 500,500

UTP ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 36,500
%การถือ 5.62%
มูลค่า (พัน) 624,150
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3