“ นายสุชาติ จตุรพิธพร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,185 3,252 3,402
%การถือ 0.56% 0.57% 0.60%
มูลค่า (พัน) 27,076 27,644 28,919
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3