“ นายสุชาติ มายะการ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,322 15,310 15,610
%การถือ 0.63% 0.71% 0.73%
มูลค่า (พัน) 11,870 17,606 17,951
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3