“ นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

INOX ราคาล่าสุด 167.00

วันที่ 14-03-2557 16-03-2558 11-03-2559 30-03-2560 08-03-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 77,570 77,570 77,570 56,910 56,910 56,910
%การถือ 1.00% 1.00% 1.00% 0.73% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 89,981 89,981 89,981 66,016 66,016 66,016

TOPP ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 07-05-2557 17-03-2558 29-04-2558 10-05-2559 12-05-2560 22-06-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 720 720 720 720 720 720 720
%การถือ 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
มูลค่า (พัน) 120,279 120,279 120,279 120,279 120,279 120,279 120,279
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3