“ นายสุระ คณิตทวีกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

COM7 ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 12-05-2559 28-04-2560 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 392,655 352,655 352,655 352,655
%การถือ 32.72% 29.39% 29.39% 29.39%
มูลค่า (พัน) 10,307,199 9,257,199 9,257,199 9,257,199

D ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 534
%การถือ 0.27%
มูลค่า (พัน) 1,966

IT ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 07-03-2562 15-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500 2,500
%การถือ 0.87% 0.87%
มูลค่า (พัน) 7,300 7,300

MVP ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,400
%การถือ 6.70%
มูลค่า (พัน) 25,594

TKN ราคาล่าสุด 1.91

วันที่ 13-03-2561 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,022 7,222
%การถือ 0.65% 0.52%
มูลค่า (พัน) 96,540 77,280

TKS ราคาล่าสุด 10.70

วันที่ 26-03-2561 31-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,900 2,538
%การถือ 0.53% 0.60%
มูลค่า (พัน) 12,066 16,116
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3