“ นายสุเมธ ติยวรนันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APURE ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 17-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,632
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 16,926

JCK ราคาล่าสุด 4.66

วันที่ 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,040 8,062 13,629
%การถือ 0.55% 0.63% 0.84%
มูลค่า (พัน) 8,096 9,271 15,673

NPPG ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,932
%การถือ 1.07%
มูลค่า (พัน) 0

PRIN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 12,871
%การถือ 1.06%
มูลค่า (พัน) 33,979
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3