“ นายอนันต์ ตันตสิรินทร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ACC ราคาล่าสุด 1.29

วันที่ 05-11-2556 05-03-2558 04-04-2560 28-03-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,126 1,918 21,652 22,842 20,402
%การถือ 0.60% 1.02% 1.80% 1.70% 1.52%
มูลค่า (พัน) 890 1,515 17,105 18,046 16,117

B ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 10-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,800
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 2,668

CPI ราคาล่าสุด 0.46

วันที่ 07-05-2557 20-03-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,486 3,471 3,571
%การถือ 0.62% 0.62% 0.56%
มูลค่า (พัน) 8,366 8,330 8,570

IFEC ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 14-05-2557 01-04-2558 15-09-2558 01-04-2559 20-04-2560 13-09-2560 23-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 17,635 12,148 9,860 20,580 51,423 51,423 51,423
%การถือ 1.83% 0.70% 0.54% 1.04% 2.54% 2.54% 2.54%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

JCK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,226
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 8,310

NEX ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 26-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.86%
มูลค่า (พัน) 11,401

SIMAT ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 26-06-2561 16-07-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,264 12,264 12,004
%การถือ 2.34% 2.34% 2.28%
มูลค่า (พัน) 71,744 71,744 70,223

TVD ราคาล่าสุด 5.85

วันที่ 16-03-2558 07-04-2559 05-07-2559 13-03-2560 09-03-2561 08-10-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,527 6,738 6,288 5,880 5,573 5,573 5,573
%การถือ 1.00% 1.04% 0.97% 0.90% 0.86% 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 8,420 8,692 8,112 7,585 7,189 7,189 7,189
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3