“ นายอนุชา สิหนาทกถากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 04-03-2559 09-05-2559 31-08-2559 10-08-2560 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,034 8,034 10,373 10,373 10,373 10,373 10,373 10,373 10,373 10,373
%การถือ 0.75% 0.75% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%
มูลค่า (พัน) 148,629 148,629 191,906 191,906 191,906 191,906 191,906 191,906 191,906 191,906

FSS ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,600 14,834 15,419 15,419 15,419 15,419
%การถือ 2.70% 2.70% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%
มูลค่า (พัน) 28,224 33,228 34,538 34,538 34,538 34,538
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3