“ นายอนุชา อาวีลาสกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BOL ราคาล่าสุด 2.90

วันที่ 06-03-2557 11-03-2558 03-03-2559 02-03-2560 02-03-2561 28-02-2562 21-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,735 5,735 5,735 5,735 5,735 5,735 5,735
%การถือ 0.73% 0.73% 0.72% 0.72% 0.70% 0.70% 0.70%
มูลค่า (พัน) 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632

PL ราคาล่าสุด 2.90

วันที่ 17-03-2557 10-03-2558 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,641 2,641 2,641
%การถือ 0.59% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 7,025 7,025 7,025

SINGER ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 21-03-2557 23-03-2558 16-03-2559 09-03-2560 12-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,019 4,019 4,019 4,019 4,019 4,019
%การถือ 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49%
มูลค่า (พัน) 24,111 24,111 24,111 24,111 24,111 24,111
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3