“ นายอนุรักษ์ บุญแสวง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ABM ราคาล่าสุด 1.87

วันที่ 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,772
%การถือ 1.26%
มูลค่า (พัน) 3,206

ASIMAR ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,553
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 2,376

BFIT ราคาล่าสุด 1.53

วันที่ 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,241
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 20,975

BSM ราคาล่าสุด 16.90

วันที่ 01-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,289
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 464

BWG ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 15-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,410
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 5,335

CKP ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 20-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 41,609
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 255,893

D ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,510 2,015
%การถือ 0.76% 1.01%
มูลค่า (พัน) 8,985 11,989

FNS ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 09-05-2560 08-05-2561 30-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,736 1,293 1,380
%การถือ 2.73% 0.52% 0.56%
มูลค่า (พัน) 19,401 3,725 3,974

FOCUS ราคาล่าสุด 2.88

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,090
%การถือ 2.68%
มูลค่า (พัน) 0

HFT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,676
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 10,072

HTECH ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 31-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,591
%การถือ 0.99%
มูลค่า (พัน) 8,343

INET ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 02-11-2558 03-05-2559 22-06-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,495 5,245 2,060
%การถือ 1.40% 2.10% 0.82%
มูลค่า (พัน) 11,672 17,518 6,880

JCKH ราคาล่าสุด 3.34

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 1,560

KIAT ราคาล่าสุด 0.52

วันที่ 22-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,146
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 458

MCS ราคาล่าสุด 0.40

วันที่ 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,620
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 22,794

MOONG ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 06-05-2557 13-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,108 1,028
%การถือ 0.92% 0.86%
มูลค่า (พัน) 5,230 4,852

MVP ราคาล่าสุด 4.72

วันที่ 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,970
%การถือ 0.99%
มูลค่า (พัน) 3,684

OTO ราคาล่าสุด 1.87

วันที่ 21-03-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,277 1,743
%การถือ 0.81% 0.62%
มูลค่า (พัน) 7,559 5,787

PJW ราคาล่าสุด 3.32

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 8,350
%การถือ 1.45%
มูลค่า (พัน) 12,692

QLT ราคาล่าสุด 1.52

วันที่ 26-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,696
%การถือ 1.72%
มูลค่า (พัน) 6,580

RICHY ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 05-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,899
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 6,843

SE ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 09-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,334 1,331
%การถือ 0.56% 0.55%
มูลค่า (พัน) 2,401 2,396

SEAFCO ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 04-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,622 1,545
%การถือ 0.53% 0.51%
มูลค่า (พัน) 12,567 11,971

SENA ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 11-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,839
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 19,619

SKE ราคาล่าสุด 3.36

วันที่ 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,846
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 5,428

SORKON ราคาล่าสุด 1.12

วันที่ 13-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 264 210
%การถือ 1.09% 0.65%
มูลค่า (พัน) 15,246 12,128

SQ ราคาล่าสุด 57.75

วันที่ 09-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,070
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 17,675

SVI ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 11,582
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 39,843

SVOA ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 15-03-2560 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,669 4,264
%การถือ 0.94% 0.60%
มูลค่า (พัน) 7,269 4,648

SWC ราคาล่าสุด 1.09

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 767
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 3,680

TAPAC ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 10-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,632
%การถือ 1.08%
มูลค่า (พัน) 10,118

TCJ ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 08-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,500 1,963
%การถือ 1.45% 1.86%
มูลค่า (พัน) 7,081 9,265

TCMC ราคาล่าสุด 4.72

วันที่ 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,337
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 11,635

TIC ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 01-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 176
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 0

TIW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 40
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 0

TKS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-09-2558 31-03-2559 02-09-2559 26-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,866 2,767 2,740 1,975
%การถือ 0.80% 0.77% 0.76% 0.55%
มูลค่า (พัน) 22,501 21,720 21,508 15,504

TNDT ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,699 1,026
%การถือ 1.70% 1.03%
มูลค่า (พัน) 7,646 4,616

TPCH ราคาล่าสุด 4.50

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,040
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 24,684

TPOLY ราคาล่าสุด 12.10

วันที่ 09-05-2560 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,959 13,193
%การถือ 1.76% 2.30%
มูลค่า (พัน) 30,277 40,107

TRT ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,017
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 3,792

TSR ราคาล่าสุด 1.88

วันที่ 14-12-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,528
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 4,778

WIIK ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 04-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,895 6,465
%การถือ 1.84% 1.72%
มูลค่า (พัน) 9,791 9,180

WINNER ราคาล่าสุด 1.42

วันที่ 15-03-2560 12-03-2561 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,053 2,410 2,600
%การถือ 1.26% 0.60% 0.65%
มูลค่า (พัน) 14,553 6,941 7,488
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3