“ นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ALL ราคาล่าสุด 4.22

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,300
%การถือ 0.41%
มูลค่า (พัน) 9,706

APCS ราคาล่าสุด 4.22

วันที่ 03-11-2558 14-03-2559 24-03-2560 12-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,350 26,348 17,390 18,405 19,903
%การถือ 4.05% 3.99% 2.63% 2.79% 3.02%
มูลค่า (พัน) 52,866 104,337 68,864 72,883 78,814

APEX ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 25-03-2558 02-12-2558 12-05-2559 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 27,500 27,500 93,000 26,550
%การถือ 1.18% 1.18% 3.26% 0.89%
มูลค่า (พัน) 4,125 4,125 13,950 3,983

BKD ราคาล่าสุด 0.15

วันที่ 20-08-2557 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,051 5,000
%การถือ 0.58% 0.51%
มูลค่า (พัน) 10,857 13,400

DEMCO ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 16-03-2558 28-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 13,391 9,200
%การถือ 1.83% 1.26%
มูลค่า (พัน) 37,493 25,760

ICN ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 20-03-2561 07-03-2562 04-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,432 6,900 6,700
%การถือ 2.32% 1.53% 1.49%
มูลค่า (พัน) 17,734 11,730 11,390

KOOL ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 21-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 8,016
%การถือ 1.67%
มูลค่า (พัน) 7,936

PPPM ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 01-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,337
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 3,842

S11 ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,171
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 33,156

SAWAD ราคาล่าสุด 7.95

วันที่ 13-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,700
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 356,250

SGF ราคาล่าสุด 62.50

วันที่ 04-04-2559 10-06-2559 04-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 334,000 314,000 80,000
%การถือ 1.27% 1.20% 0.61%
มูลค่า (พัน) 313,960 295,160 75,200

TIPCO ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,833
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 22,377
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3