“ นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ALL ราคาล่าสุด 3.38

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,300
%การถือ 0.41%
มูลค่า (พัน) 7,774

APEX ราคาล่าสุด 3.38

วันที่ 25-03-2558 02-12-2558 12-05-2559 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 27,500 27,500 93,000 26,550
%การถือ 1.18% 1.18% 3.26% 0.89%
มูลค่า (พัน) 1,650 1,650 5,580 1,593

BKD ราคาล่าสุด 0.06

วันที่ 20-08-2557 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,051 5,000
%การถือ 0.58% 0.51%
มูลค่า (พัน) 7,332 9,050

DEMCO ราคาล่าสุด 1.81

วันที่ 16-03-2558 28-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 13,391 9,200
%การถือ 1.83% 1.26%
มูลค่า (พัน) 45,260 31,096

KOOL ราคาล่าสุด 3.38

วันที่ 21-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 8,016
%การถือ 1.67%
มูลค่า (พัน) 6,413

PPPM ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 01-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,337
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 2,028

S11 ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,171
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 31,071

SAWAD ราคาล่าสุด 7.45

วันที่ 13-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,700
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 377,625

SGF ราคาล่าสุด 66.25

วันที่ 04-04-2559 10-06-2559 04-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 334,000 314,000 80,000
%การถือ 1.27% 1.20% 0.61%
มูลค่า (พัน) 300,600 282,600 72,000

TIPCO ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,833
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 21,102
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3