“ นายอรัญ สันทัดคุณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 12-03-2557 12-03-2558 08-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 18,000 11,166 11,166
%การถือ 1.89% 1.18% 1.18%
มูลค่า (พัน) 77,760 48,235 48,235

FSS ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,775 9,154 9,154
%การถือ 1.66% 1.66% 1.57%
มูลค่า (พัน) 17,417 20,505 20,505
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3