“ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

THANA ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 12-03-2557 16-03-2558 11-03-2559 03-05-2559 10-03-2560 22-02-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,120 18,200 18,200 18,200 18,200 18,030 18,030
%การถือ 7.21% 7.19% 7.19% 7.19% 7.19% 7.12% 7.12%
มูลค่า (พัน) 16,308 16,380 16,380 16,380 16,380 16,227 16,227
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3