“ นายอิฐสี ฟูเฟื่องมงคลกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,288
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 27,946
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3