“ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ALL ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,020
%การถือ 0.90%
มูลค่า (พัน) 18,373

AQ ราคาล่าสุด 3.66

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 143,848
%การถือ 1.13%
มูลค่า (พัน) 2,877

ASIAN ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 17-03-2557 18-03-2558 26-05-2558 10-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,031 5,031 5,031 3,766
%การถือ 1.39% 1.39% 1.39% 1.04%
มูลค่า (พัน) 78,985 78,985 78,985 59,126

ASIMAR ราคาล่าสุด 15.70

วันที่ 18-03-2558 14-03-2559 14-03-2560 14-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,615 1,965 4,000 4,000 4,000
%การถือ 1.01% 0.76% 1.55% 1.55% 1.55%
มูลค่า (พัน) 5,805 4,362 8,880 8,880 8,880

BGT ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 18-03-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,367 5,367
%การถือ 1.49% 1.49%
มูลค่า (พัน) 5,098 5,098

BROOK ราคาล่าสุด 0.95

วันที่ 13-03-2557 10-03-2558 11-03-2559 11-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 03-05-2561 23-08-2561 02-05-2562 19-08-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,254 11,254 59,825 59,825 59,825 62,161 62,161 62,161 62,161 62,161 62,161
%การถือ 1.19% 1.14% 1.26% 1.09% 1.06% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%
มูลค่า (พัน) 5,515 5,515 29,314 29,314 29,314 30,459 30,459 30,459 30,459 30,459 30,459

CGD ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 67,417
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 37,079

COTTO ราคาล่าสุด 0.55

วันที่ 01-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 15,891
%การถือ 0.27%
มูลค่า (พัน) 21,135

CPH ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 09-04-2557 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,200 855
%การถือ 3.00% 2.14%
มูลค่า (พัน) 3,504 2,496

EASON ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,941
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 3,206

FANCY ราคาล่าสุด 1.09

วันที่ 17-12-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 2,340

GLAND ราคาล่าสุด 0.78

วันที่ 22-07-2557 27-03-2558 11-03-2559 28-03-2560 30-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 29,518 29,518 32,554 35,197 35,965
%การถือ 0.53% 0.53% 0.55% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 72,613 72,613 80,082 86,584 88,475

JTS ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 27-02-2557 18-03-2558 30-03-2559 14-11-2559 09-03-2560 13-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,000 18,000 17,500 18,381 3,686 3,686 3,686
%การถือ 2.55% 2.55% 2.48% 2.60% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 61,560 61,560 59,850 62,862 12,607 12,607 12,607

MACO ราคาล่าสุด 3.42

วันที่ 19-08-2559 22-03-2562 14-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,362 21,143 21,843
%การถือ 0.54% 0.51% 0.50%
มูลค่า (พัน) 10,962 14,166 14,635

MK ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,803
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 20,953

ML ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,250
%การถือ 1.06%
มูลค่า (พัน) 10,575

OGC ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 12-03-2557 11-03-2558 08-03-2559 27-03-2560 08-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 152 188 188 188 188 188
%การถือ 0.71% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 3,620 4,479 4,479 4,479 4,479 4,479

PDI ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 09-05-2557 25-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,885 1,885 2,347 2,368 3,088 3,023
%การถือ 0.83% 0.83% 1.04% 1.05% 1.37% 1.34%
มูลค่า (พัน) 14,704 14,704 18,305 18,469 24,085 23,579

PICO ราคาล่าสุด 7.80

วันที่ 02-02-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,340
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 4,422

PROUD ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 12-05-2560 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 3,500
%การถือ 1.58% 1.84%
มูลค่า (พัน) 1,720 3,010

RCL ราคาล่าสุด 0.86

วันที่ 05-04-2559 31-03-2560 29-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,520 4,520 4,520 4,520
%การถือ 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 122,040 122,040 122,040 122,040

SELIC ราคาล่าสุด 27.00

วันที่ 20-04-2560 19-04-2561 05-11-2561 19-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,800 5,800 5,800 5,800
%การถือ 2.07% 2.07% 2.07% 2.07%
มูลค่า (พัน) 14,036 14,036 14,036 14,036

SGP ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 25-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,799 7,142 7,142 7,542 7,542
%การถือ 0.74% 0.78% 0.78% 0.82% 0.82%
มูลค่า (พัน) 75,464 79,272 79,272 83,712 83,712

SRICHA ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 11-05-2560 14-05-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,373 3,035 3,035
%การถือ 0.77% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 32,510 41,585 41,585

SUSCO ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 15-09-2557 13-03-2558 14-09-2558 14-03-2559 24-08-2559 10-03-2560 09-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 26,600 24,900 24,900 24,900 14,831 13,561 9,232
%การถือ 2.42% 2.26% 2.26% 2.26% 1.35% 1.23% 0.84%
มูลค่า (พัน) 79,268 74,202 74,202 74,202 44,196 40,410 27,511

TGCI ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 02-04-2557 19-02-2558 18-02-2559 05-04-2559 04-04-2560 29-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 12,622 12,622 12,622 12,622 12,622 12,622
%การถือ 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

TRUBB ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000
%การถือ 2.20%
มูลค่า (พัน) 36,600

TTA ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 10-02-2557 10-02-2558 08-05-2558 31-03-2559 09-05-2560 04-05-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,586 7,600 11,100 11,240 11,240 11,010 11,240
%การถือ 0.56% 0.58% 0.61% 0.62% 0.62% 0.60% 0.62%
มูลค่า (พัน) 48,602 66,120 96,570 97,788 97,788 95,789 97,788

WIIK ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 04-03-2557 27-03-2558 12-06-2558 29-03-2559 02-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,085 4,635 4,635 4,635 4,330 5,052
%การถือ 1.70% 1.55% 1.55% 1.24% 1.15% 1.15%
มูลค่า (พัน) 12,712 11,587 11,587 11,587 10,825 12,629
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3