“ นายเจน มโนนุกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 02-09-2557 20-03-2558 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,139 3,579 3,580
%การถือ 0.59% 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 26,685 30,417 30,432
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3