“ นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BOL ราคาล่าสุด 1.22

วันที่ 06-03-2557 11-03-2558 03-03-2559 02-03-2560 02-03-2561 28-02-2562 21-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,413 7,500 7,000 7,000 7,000 7,000 7,831
%การถือ 0.94% 0.95% 0.88% 0.88% 0.85% 0.85% 0.95%
มูลค่า (พัน) 20,164 20,400 19,040 19,040 19,040 19,040 21,301

MATI ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 983 983
%การถือ 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 3,755 3,755

WIIK ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 12-04-2560 04-05-2561 02-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300 2,800 2,740 3,197
%การถือ 1.15% 0.75% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 5,246 3,416 3,343 3,900
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3