“ นายเชษฐ เหมือนส้ม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APURE ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 30-08-2559 14-03-2560 02-05-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 16,238 19,000 18,800 18,740 13,710 13,263
%การถือ 0.77% 2.50% 1.98% 1.96% 1.96% 1.43% 1.38%
มูลค่า (พัน) 35,500 115,290 134,900 133,480 133,054 97,340 94,167

CIG ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 01-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,420
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 3,448

PPS ราคาล่าสุด 0.78

วันที่ 09-05-2561 24-08-2561 07-05-2562 24-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,515 5,015 4,652 4,652
%การถือ 0.69% 0.62% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 4,964 4,514 4,187 4,187
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3