“ นายเดโช เอี่ยมชีรางกูร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

M-CHAI ราคาล่าสุด 315.00

วันที่ 26-03-2557 26-03-2558 25-03-2559 15-03-2560 15-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 399 399 399 399 399 399
%การถือ 2.49% 2.49% 2.49% 2.49% 2.49% 2.49%
มูลค่า (พัน) 125,654 125,654 125,654 125,654 125,654 125,654
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3