“ นายเสถียร พรยืนยง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DCORP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 31-03-2560 03-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,500 10,178 9,978
%การถือ 1.72% 1.73% 1.70%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

JCK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,148
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 8,221
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3