“ นายเสธวัต วัฒนนามกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 15-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 8,339
%การถือ 0.77%
มูลค่า (พัน) 9,590
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3