“ นายแพทย์บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 02-09-2557 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 26,250 28,000
%การถือ 4.91% 4.91%
มูลค่า (พัน) 223,125 238,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3