“ นายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 34.00

วันที่ 28-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,535
%การถือ 2.36%
มูลค่า (พัน) 57,263

IT ราคาล่าสุด 16.20

วันที่ 13-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,055
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 27,333

NTV ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 28-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,861
%การถือ 1.16%
มูลค่า (พัน) 70,718

PL ราคาล่าสุด 38.00

วันที่ 17-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,595
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 7,317

PRAKIT ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 12-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 717
%การถือ 1.20%
มูลค่า (พัน) 6,851

QLT ราคาล่าสุด 9.55

วันที่ 28-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,413
%การถือ 1.46%
มูลค่า (พัน) 5,906

TBSP ราคาล่าสุด 4.18

วันที่ 31-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 125
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 4,441

TKS ราคาล่าสุด 35.50

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,146
%การถือ 0.96%
มูลค่า (พัน) 47,826

TNH ราคาล่าสุด 15.20

วันที่ 03-12-2556 03-12-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,985 2,985
%การถือ 1.66% 1.66%
มูลค่า (พัน) 101,497 101,497
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3