“ นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BTNC ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 11-05-2558 05-04-2559 09-05-2560 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 78 78 200 146 146
%การถือ 0.65% 0.65% 1.66% 1.21% 1.21%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

CPR ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,334
%การถือ 1.68%
มูลค่า (พัน) 9,335

IRC ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 12-12-2557 14-12-2558 09-02-2560 08-02-2561 08-02-2562 12-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,400 7,400 7,400 7,404 7,409 7,424
%การถือ 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.71%
มูลค่า (พัน) 108,778 108,778 108,778 108,846 108,911 109,130

IT ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 13-03-2557 09-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 07-03-2561 07-03-2562 15-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,800 4,112 4,658 4,505 4,656 5,000 5,000
%การถือ 1.09% 1.18% 1.33% 1.29% 1.63% 1.75% 1.75%
มูลค่า (พัน) 8,208 8,883 10,061 9,731 10,056 10,800 10,800

MATI ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,445 6,523 6,523 6,523 6,523
%การถือ 3.48% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52%
มูลค่า (พัน) 24,620 24,919 24,918 24,918 24,918

NC ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 27-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 160 160 177 196 203 203
%การถือ 1.07% 1.07% 1.19% 1.31% 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,340 1,358 1,600 1,616 2,000 2,015
%การถือ 1.40% 1.41% 1.67% 1.68% 2.08% 2.10%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

TPCORP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 24-03-2558 20-08-2558 10-05-2559 30-08-2559 09-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 568 568 590 700 700 700 700
%การถือ 0.53% 0.53% 0.55% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 5,963 5,968 6,191 7,349 7,349 7,349 7,349
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3