“ นายโกมินทร์ กรตมี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KOOL ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 21-09-2558 10-05-2559 25-08-2559 03-05-2560 20-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 26,197 26,197 20,197 20,197 20,197 20,197
%การถือ 5.46% 5.46% 4.21% 4.21% 4.21% 4.21%
มูลค่า (พัน) 21,219 21,219 16,359 16,359 16,359 16,359
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3