“ นายไพทูรย์ มานะศิลป์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,185 6,153 6,871 7,282 7,282 7,300
%การถือ 0.90% 1.12% 1.18% 1.25% 1.25% 1.26%
มูลค่า (พัน) 9,374 13,783 15,390 16,312 16,312 16,352

IRCP ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 05-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,375
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 1,898
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3