“ นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AUCT ราคาล่าสุด 15.70

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000
%การถือ 2.73%
มูลค่า (พัน) 96,000

BCH ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 31-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 27-08-2561 10-05-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,381 23,276 21,495 17,335 12,945 13,875
%การถือ 0.54% 0.93% 0.86% 0.70% 0.52% 0.56%
มูลค่า (พัน) 210,085 365,436 337,470 272,164 203,230 217,831

BRR ราคาล่าสุด 15.70

วันที่ 17-03-2558 26-08-2558 15-08-2559 21-06-2560 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000 13,200 3,400 4,701 4,263
%การถือ 1.18% 1.95% 0.50% 0.58% 0.52%
มูลค่า (พัน) 30,720 50,688 13,056 18,051 16,370

BRRGIF ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,200
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 26,880

EKH ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,887
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 24,684

GL ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 15-11-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,144
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 34,691

GTB ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 21-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,600
%การถือ 0.38%
มูลค่า (พัน) 2,448

STPI ราคาล่าสุด 0.68

วันที่ 26-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 52,000

TPIPP ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 14-06-2561 18-09-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 80,388 82,588 82,088
%การถือ 0.96% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 350,490 360,082 357,902
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3