“ นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASN ราคาล่าสุด 4.88

วันที่ 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,203
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 7,096

AUCT ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000
%การถือ 2.73%
มูลค่า (พัน) 114,000

BCH ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 31-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 27-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,381 23,276 21,495 17,335 12,945
%การถือ 0.54% 0.93% 0.86% 0.70% 0.52%
มูลค่า (พัน) 210,085 365,436 337,470 272,164 203,230

BRR ราคาล่าสุด 15.70

วันที่ 17-03-2558 26-08-2558 15-08-2559 21-06-2560 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000 13,200 3,400 4,701 4,263
%การถือ 1.18% 1.95% 0.50% 0.58% 0.52%
มูลค่า (พัน) 46,000 75,900 19,550 27,030 24,512

BRRGIF ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,200
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 31,360

CHAYO ราคาล่าสุด 9.80

วันที่ 25-05-2561 10-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 21,099
%การถือ 3.57% 3.52%
มูลค่า (พัน) 97,600 102,965

D ราคาล่าสุด 4.88

วันที่ 19-03-2561 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,399 7,000 7,206
%การถือ 2.70% 3.50% 3.60%
มูลค่า (พัน) 32,124 41,651 42,873

EKH ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,887
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 30,515

GL ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 15-11-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,144
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 48,047

GTB ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 21-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,600
%การถือ 0.38%
มูลค่า (พัน) 2,088

HYDRO ราคาล่าสุด 0.58

วันที่ 15-03-2559 15-03-2560 18-04-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,791 2,791 9,976 9,976
%การถือ 0.72% 0.72% 1.69% 1.27%
มูลค่า (พัน) 1,200 1,200 4,290 4,290

JMT ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 09-03-2559 20-04-2559 30-08-2559 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,400 2,400 2,400 3,963 15,447 31,631 31,711
%การถือ 0.65% 0.65% 0.65% 1.07% 3.77% 3.56% 3.57%
มูลค่า (พัน) 44,640 44,640 44,640 73,714 287,317 588,340 589,828

RPH ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,925
%การถือ 1.27%
มูลค่า (พัน) 43,625

STPI ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 26-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 63,200

TPIPP ราคาล่าสุด 7.90

วันที่ 14-06-2561 18-09-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 80,388 82,588 82,088
%การถือ 0.96% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 466,248 479,008 476,108
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3