“ นายไพโรจน์ สายทุ้ม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MATI ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
%การถือ 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92%
มูลค่า (พัน) 6,494 6,494 6,494 6,494 6,494 6,494
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3