“ นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 44,095 44,095 44,095
%การถือ 2.05% 2.05% 2.05%
มูลค่า (พัน) 50,709 50,709 50,709
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3